Lançimi zyrtar i Panairit DITËT E BUJQËSISË 2023/ Panairi Ndërkombëtar për Bujqësinë e Qëndrueshme, Blegtorine, Peshkimin dhe Inovacionin

Panairi i Energjisë, Ndërtimit & Ekonomisë së Gjelbër 2022, platforma më e gjerë e komunikimit për aktorët e sektorit
10 Nëntor, 2022
Tirana Energy Forum 2023
24 Janar, 2023