Panairi i Energjisë, Ndërtimit & Ekonomisë së Gjelbër 2022, platforma më e gjerë e komunikimit për aktorët e sektorit

Ndërtimi i platformave të partneriteteve një hap kyç në lidhje me zhvillimin e projekteve energjetike, efiçencën në ndërtesa & ekonominë e gjelbër
7 Nëntor, 2022
Lançimi zyrtar i Panairit DITËT E BUJQËSISË 2023/ Panairi Ndërkombëtar për Bujqësinë e Qëndrueshme, Blegtorine, Peshkimin dhe Inovacionin
20 Janar, 2023