Ndërtimi i platformave të partneriteteve një hap kyç në lidhje me zhvillimin e projekteve energjetike, efiçencën në ndërtesa & ekonominë e gjelbër

Roli i bizneseve në kushtet e transformimit global të tregut të energjisë
24 Tetor, 2022
Panairi i Energjisë, Ndërtimit & Ekonomisë së Gjelbër 2022, platforma më e gjerë e komunikimit për aktorët e sektorit
10 Nëntor, 2022