Roli i bizneseve në kushtet e transformimit global të tregut të energjisë

Efiçenca energjitike në ndërtesa dhe godina
24 Tetor, 2022
Ndërtimi i platformave të partneriteteve një hap kyç në lidhje me zhvillimin e projekteve energjetike, efiçencën në ndërtesa & ekonominë e gjelbër
7 Nëntor, 2022