Roli i bizneseve në kushtet e transformimit global të tregut të energjisë