Si të kuptoni më mirë klientin tuaj; Si të jeni proaktiv ndaj diversitetit dhe gjithëpërfshirjes