Prezantojmë zyrtarisht Panairin e Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë së Gjelbër