Praktikat më të mira drejt turizmit të qëndrueshëm – Kretë

Prezantojmë zyrtarisht Panairin e Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë së Gjelbër
20 Shtator, 2022
Marka globale New Deal Europe, partner kryesor i Panairit të Turizmit: Shqipëria dhe rajoni, destinacionet e ardhshme IN për pushuesit e huaj
14 Tetor, 2022